Plakaten

Stasjon 3,16 ligger i samme lokalet som venterommet («halvsirkelen») under togbanen, like ved bussholdeplassene i Sandnes. I utgangspunktet hver fredag kveld fra ca kl 24:00 og utover natten en stund. Møtedel har vi normalt (behovsprøves), med sang, andakt og ellers er det åpent for samtaler/ å stille spørsmål, m.m.

Vi har her satt opp en oversikt over hvem som er med de enkelte gangene. Listen har to formål: Du som ber kan ta med dem som står her, og i tillegg gir det oss kontroll over bemanningen. Oppdateres kontinuerlig.

Alle er hjertelig velkommen!!

Betydning av forkortelsene som står i parentes;
(T) = Taler, 
(S) = Sang, (A) = Ansvarlig, 

Vi er med:

39 27.09.2019: Anja/Rudi, Sissel, Erik Norbø, Kolbjørn Bø (T)
40 04.10.2019: Ingun, Marianne, Steinar/Anita, Roald
41 11.10.2019: Torgeir Lauvås (T), Tom Håvard, Steinar/Anita
42 18.10.2019: Ingun, Marianne, Knut, Steinar/Anita
43 25.10.2019: Anja/Rudi, Sissel, Tom Håvard
44 01.11.2019: Ingun, Marianne, Steinar/Anita, Erik Nordbø (T)
45 08.11.2019: Anja/Rudi, Sissel, Roald, Tom Håvard
46 15.11.2019: Ingun, Marianne, Knut, Steinar/Anita

47 22.11.2019: Anja/Rudi, Sissel, Roald, Erik Nordbø (T)
48 29.11.2019: Ingun, Marianne, Steinar/Anita, Tom Håvard
49 06.12.2019: Anja/Rudi, Sissel, Roald, Tom Håvard
50 13.12.2019: Ingun, Marianne, Knut, Steinar/Anita
51 20.12.2019: Anja/Rudi, Sissel, Roald,
52 27.12.2019: Ingun, Marianne, Steinar/Anita