Forfatterarkiv: jesuselskerdeg

Ny nettside: stasjon316.no

JesusElskerDeg/ NLM Evangeliseringsteam har, som mange allerede kjenner til, fått nytt navn etter at vi fikk leie lokaler. Det nye navnet er Stasjon316; lokalisert like under togskinnene på Sandnes stasjon «Ruten», hvor folk er på reise med buss eller tog til fjernt og nært.

Det er en annen reise du og jeg kan være med på, hvor billetten er betalt. Reisen går til himmelen og er åpen for alle som vil.

Vil du bli med? Vil du bli med? Å ja, å ja, jeg vil bli med! Og hvem betaler for den billetten? Jo det gjør Jesus, min beste venn.

Velkommen til stasjon316.no.

stasjon316 på besøk i Bore bedehus

Vi har vært i Gudstjeneste hos menigheten i Bore bedehus og fortalt om arbeidet. Her kan du lytte til hva som ble sagt som innledning, samt tale av Steinar Malmin. God fornøyelse.

Opptak fra Gudstjeneste i Bore bedehus 17.11.2019

Frelst ved et navn

Der er mange fine og flotte navn i denne verden. Noen foreldre gir barnet sitt et navn som betyr noe spesielt, mens andre bruker navn som de liker.

Men der er et navn som er over alle andre navn. Barnets mor bestemte ikke hva han skulle hete, det gjorde hans Far, Gud i himmelen. Matteus 1.21:

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Det var derfor Jesus kom. Han kom for å frelse deg fra dine synder og meg fra mine.
Apostelen Peter hadde fått opplevd det, å møte Jesus og få sine synder tilgitt. Derfor gir han oss dette vitnesbyrdet i Apostlenes gjerninger 4.12:

Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.

Ta imot Ham idag mens det ennå er nådetid og du får erfare:

Navnet Jesus må jeg elske
Det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse
Intet annet frelse kan

JULESTEMNING

Hva er julesteming? Vi tenker vel da på pepperkaker, tente lys, engler, julestjerner og mye av det andre som hører med i vår tradisjon i jula. Det er fint alt sammen, men ikke viktig og nødvendig.

julestemning?

Fikk et spørsmål en dag etter at jeg hadde vært på en flott julekonsert, kom du i julestemning?

Dette spørsmålet har ikke sluppet taket i tankene mine. Ja, jeg kom i julestemning fordi jeg fikk høre om Frelseren som kom. Han kom for meg og alle andre, og dette ble det sunget om og takket for i denne konserten. Det er den indre personlig glede, trygghet og visshet om Frelseren Jesus som kom for å forsone oss med Gud som gjør at vi kommer i den rette julestemning. Alt det ytre som vi mennesker har laget til i forbindelse med jula, har ingenting med julebudskapet å gjøre, men det hører med til vår julefeiring.

Joh 12,46:

Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket.

Trygve Bjerkreim:

Du kom Herre Krist i vår håpløse natt,
og verden ble lys ved ditt komme.
Fra Himlen du brakte en dyrebar skatt,
Vi hilser ditt komme, o Jesus.

La oss be om at vi virkelig må få leve i denne rette julestemning, ikke bare i advent og juletiden, men hele livet sammen med Jesus! Få leve i dette som også er virkelig og sant når vi ikke føler noen glede eller trøst, og vår Gud synes langt borte.

Hebr 6,18b-19:

Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss.
Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget.

Hans Adolp Brorson:

Halleluja! jeg har
min Jesus funnet,
hans nådes glans er klar
i meg opprunnet!
Nå ser jeg veien til
Guds frydebolig,
nå kan, nå skal, nå vil
jeg vandre trolig.

Jesus-sang: For sterkt budskap for TV2s seere

TV2s «Norske talenter» i 2015 var det spesielt ett innslag som skilte seg såpass mye ut at det ikke skulle bli vist for norske TV-tittere. Det var trioen med Oline Meland (17) som vokalist, Karl Arthur Meland (21) på gitar og John Olav Nøkland (19) på trommer, som i første runde fremfører sangen «For alt makter jeg i Han som gjør meg sterk». Et sterkt kjærlighetsbudskap om hvor høyt Jesus elsker deg, hva han har gjort for deg; «For dine synder Han tok på seg». Sangen både utfordrer og omfavner enkeltmennesket.

Trioen fikk beskjed om at dette ikke ville bli vist for norske tv-seere så lenge de synger kristne sanger. Interessant at TV2 lar det norske folk få se stripping (ref norske talenter fredag 4. sept), men innslaget til disse ungdommene, som synger sin egenkomponerte sang om Jesus, blir sensurert og holdes borte fra TV-skjermene.

På tross av dette skjedde det positive at dommerne stemte dem enstemmig videre til runde to! For trioen leverte en særdeles sterk musikalsk fremføring. Hvordan det gikk i runde to er ennå uvisst. Selv om TV2s tv-seere ikke har fått sett innslaget gjennom tv kanalen, er første sang gjort tilgjengelig på nettet (publisert 21.08.2015), og bare i løpet av de første 5 dagene har det hatt mer enn 32.000 visninger. Sangen kan høres på youtube; trykk her for å se innslaget.

Vi har fått legge ut sangteksten (takk til Karl Arthur). Minner om at dette budskapet gjelder ALLE mennesker, uansett fortid.

For alt makter jeg i Han som gjør meg sterk

Ser du på Jesus, som sannheten
Er Han veien, til himmelen
Står du i lyset, eller mørkets makt
Jeg kan fortelle, det er fullbrakt!

For dine synder, Han tok på seg
Fordi Han elsket, ja Han elsker deg

For alt makter jeg i Han som gjør meg sterk
Alt på grunn av Jesu blod og frelsesverk
Kom til Jesus, Han kan gi deg liv i dag
Han gav sitt liv for syndere av alle slag

Du har blitt fortalt så mang en gang
Gjennom vitnesbyrd, tale eller sang
Jesus Kristus Han er ikke ny for deg
men hva Han egentlig gjorde, du skjønner ei

Uansett hva folk tror de forklare kan
må Den Hellige Ånd åpenbare Han.

For alt makter jeg i Han som gjør meg sterk
Alt på grunn av Jesu blod og frelsesverk
Kom til Jesus, Han kan gi deg liv i dag
Han gav sitt liv for syndere av alle slag

Tekst/ melodi: Oline Meland og Karl Arthur Meland

Direkte fra Bibelen:
«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.» Joh. 3,16-18

Gud elsker deg så høyt at han lot sin Sønn, Jesus, dø for deg! «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» (Rom 8,1)

For mer, les gjerne artikkel om Oline & Co på lister24.no

Spørsmål?

Om livet? Om døden? Om tro? Om tvil? Om Gud? Om Jesus? Om frelse? Om liv etter døden?

Vi ønsker å være her for deg som søker svar på livets mysterium eller har spørsmål om Jesus og Guds Ord Bibelen. Vi har ikke alle svarene, men mener at Bibelen gir svar på flere av de eksistensielle spørsmålene mange mennesker stiller seg i dag. Du kan treffe oss på gata i Sandnes (vi har hvite jakker med kors på ryggen og teksten: «Jesus elsker deg»), eller komme direkte inn i bussen for samtale og en kopp kaffe.

Mange føler at de har gått feil i livet; ikke er gode nok. «Det er for seint for meg – redd de andre,» hører vi av og til. Jesus har et budskap som gir håp til alle mennesker! ALLE! Han sier at DU er elsket av Herren Jesus Kristus, og han vil bli kjent med nettopp deg. Det at du er høyt elsket viste Jesus gjennom at Han døde for deg på korset! Nåden er en gave fra Gud til oss. Han ønsker kontakt med oss, men tvinger ingen. Han har gitt oss fri vilje – så valget er vårt om vi ønsker å følge Ham eller våre egne veier. Så hva må skje for at du og jeg skal få del i denne nåden? Bibelen forteller at «alle som tok imot ham (Jesus), dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn» (Johannes evangelium, 1. kapittel vers 12). Tross all vår synd og alle våre feil, så er det en vei som leder til Gud; denne veien går gjennom Jesus som tok på seg skylden for alt det du og jeg har gjort. Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Gud uten gjennom meg.» Alternativet er at vi går våre egne veier, som leder oss bort fra en kjærlig Gud. Ikke la det være deg!

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren.» (Jeremia 29,11-14a)

Sandnes sentrum; Buss på P-plassen, Ruten. Fredagskvelder fra kl 24:00 (natt til lørdag).

Det er håp for alle

Du kan være den ver­ste mot­stan­der av kris­ten­dom­men, men i et øye­blikk kan Gud frel­se deg.

«Gud vil at alle men­nes­ker skal bli frelst… For Jesus gav seg selv som en løse­pen­ge for alle…» [1. Ti­mo­teus 2, 4a og 6a] Les videre

Så mye ondt i verden – hvor er Gud?

Jesus Kristus – offer for ondskapen

Mange forskjellige folk er innom bussen og ønsker å stille spørsmål til bibelens budskap, eller å overbevise om egen tro. Forrige fredag fikk vi spørsmålet: Hvordan kan Gud eksistere når det er så mye vondt i verden? Se på Syria, hvor folk blir slaktet og utsatt for kjemiske våpen. Se på Egypt! Det er så mye elendighet! Hvor er så Gud oppi alt dette? Nei, det kan ikke finnes noen Gud, som ikke griper inn.

Hvorfor lar Gud alt dette vonde skje? Hvorfor lar han vente på å gripe inn? Les videre

Din nåde – ny sang

Sangen som her introduseres, «Din nåde,» er skrevet og sunget av Linn Kristin Løvfall.

Trykk her for å lytte til sangen «Din nåde»

Din nåde – sangtekst med besifring (.pdf dokument)

Sangen er til fri nedlasting. Bare kjekt om noen kan bruke den!

Alle som ønsker det, kan få del i Guds nåde uansett hvilket liv en har levd tidligere.

Sangtekst «Din nåde»
tekst og melodi: Linn Kristin Løvfall

1. vers
Ditt skaperverk forundrer meg
Jeg stanser og beundrer deg
Din storhet i hver eneste detalj
Din allmakt overvelder meg
Din hellighet avslører meg
Tomhendt står jeg, naken i min skam

Les videre

De brydde seg ikke

«Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei.» Matt 22, 5

Dette er sagt om dem som fikk innbydelsen til kongesønnens bryllup.

Det står som et bilde på hvordan de fleste mennesker stiller seg til innbydelsen til Guds rike. Ingen kan bli frelst uten gjennom Guds ord, og den som unndrar seg Guds ords virkning, unndrar seg selve frelsen og det evige liv. Les videre