Du er umistelig for Gud, men fortapt uten Kristus

Gud kjenner hjertet ditt. Kanskje er hendene dine ikke så rene som du selv mener. Kanskje er ikke dine beste tanker så fine som du selv trodde – da har du og jeg det på samme måte. Når vi skal forsvare oss selv, bedømmer vi ikke alltid rett.

Hør hva Bibelen sier:

«Herren ser ikke slik et menneske ser, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser til hjertet.» 1. Sam 16,7

Herren kjenner hjertets hemmeligheter. Han kjenner våre hensikter – og de er ikke alltid så noble.
Og videre:

Og ingen skapning er skjult for ham, men alt er nakent og blottlagt for hans øyne, som vi skal avlegge regnskap for. Hebreerne 4.13

Det er alvorlige ord! Det er ikke et eneste menneske som holder mål innfor Gud med sitt eget liv. Du har en udødelig sjel og din sjel har større verdi enn all verdens gods og gull, du er uendelig verdifull!

Bibelen forteller at et mennesket enten går fortapt eller blir frelst.
Hør igjen Bibelens ord:

For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv! Johannes 3.16

Nå snakker vi om kjærlighet!

Gud satte i gang en redningsaksjon for deg og meg. Han krever et oppgjør; en soning av synden. Der står mennesket helt maktesløst. Det nytter ikke å gjøre så godt en kan.

Det ble Jesus Kristus, Guds Sønn, som ble valgt til å gjøre soning for deg og meg.

Hør hva Jesus var villig til å gjøre for deg:

Men Han (Jesus) ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. Han ble mishandlet og fornedret, likevel åpnet Han ikke Sin munn. Lik et lam ble han ledet bort for å slaktes. Slik en sau tier for dem som klipper den, slik åpnet Han ikke Sin munn. Jesaja 53,5+7

I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og har sendt sin Sønn til soning for våre synder. 1. Johannes 4.10

Det er så viktig at denne sannheten kommer frem, ellers blir alt bare selvbedrag.
Du spør kanskje hva du skal gjøre for å bli frelst? Ingenting! Det som måtte gjøres er allerede gjort av Jesus!!! Frelst er den som tror på Jesus, å tro er det samme som å fatte tillit til.

Hør Bibelens ord:

Den som tror på Sønnen (Jesus) har evig liv, men den som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Johannes 3.36

Redningsbøyen på kaien er unyttig om den som kaver i vannet ikke vil ta den i bruk når den kastes ut til han. Ta du i bruk «redningsbøyen» fra Himmelens Gud, som kastes til deg. Tro på Jesus Kristus som var lydig til korsets død for deg! Å tro er å stole på Jesus – ha tillit til at Hans død på korset gjelder også til frelse for deg!

Vil du takke Jesus for redningen nå?

Anikken Hauge Breivik