Forsamlinger vi har besøkt våren 2010

Vi har vært litt rundt og besøkt noen forsamlinger og bedehus på Jæren og fortalt om hva vi driver med. Her er noen av de forsamlinger vi har besøkt våren 2010: Emmaus (Sola), Riska Misjonshus, Ebeneser (Gandal), Ljosheim (Sola), Nærbø bedehus, Sviland bedehus, Fjelltun, Misjonsalen, Bore bedehus og Kleppe bedehus (Fokus hverdagsmenighet).