framtiden for dem som tror på Jesus

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. [Joh Åp 21, 4]

Tenk for en framtid vi har som har tatt i mot Jesus! En evighet uten sorg og smerte med sann fred. Å være menneske er ikke alltid en dans på roser, det kan også være et fall på torner. Men oppi alt dette så har vi en framtid å se fram til; et evig liv med bare lyse dager. Paulus sier at døden er en vinning. Før eller senere kommer døden – og for de som er i Jesus Kristus er døden bare en begynnelse på noe mye bedre som aldri tar slutt.

Knut Inge Buljo