Frelst ved et navn

Der er mange fine og flotte navn i denne verden. Noen foreldre gir barnet sitt et navn som betyr noe spesielt, mens andre bruker navn som de liker.

Men der er et navn som er over alle andre navn. Barnets mor bestemte ikke hva han skulle hete, det gjorde hans Far, Gud i himmelen. Matteus 1.21:

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Det var derfor Jesus kom. Han kom for å frelse deg fra dine synder og meg fra mine.
Apostelen Peter hadde fått opplevd det, å møte Jesus og få sine synder tilgitt. Derfor gir han oss dette vitnesbyrdet i Apostlenes gjerninger 4.12:

Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.

Ta imot Ham idag mens det ennå er nådetid og du får erfare:

Navnet Jesus må jeg elske
Det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse
Intet annet frelse kan