Fryd deg over din stedfortreder!

En stedfortreder er en som går i ditt sted. En som lar deg hvile og går i stedet for deg. I det åndelige livet er Jesus vår stedfortreder. Han trer frem for den hellige Gud, en Gud som ikke tåler synd. Jesus er fullkommen og ofret livet sitt for deg og meg.

For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. [2 Kor 8, 9]

Han ofret alt, for å redde deg.
Hans store kjærlighet
Den utholdt dødens vei
Han var villig til å sone
For å gi deg livets krone
Nåden din er mer enn dyrebar.

Ta imot din stedfortreder. Han gir deg nåde, fred, glede og livet ditt blir en reise mot evigheten i Himmelen sammen med Han.

GRÅT IKKE OVER ALT DET DU MANGLER, FRYD DEG OVER DIN STEDFORTREDER.

Elise Nord-Varhaug