Gaver, forbønn og økonomi

Noen lurer kanskje på hvordan «Jesusbussen» (som den blir kalt på folkemunne) får dekket sine utgifter. Forsikringer, årsavgifter, drivstoff, årlige eu-kontroller og reparasjoner er noen av utgiftene vi har for å kunne ha og bruke bussen. Materiell til gratis utlevering; bibler/ ny-testamenter, andaktsbøker, foldere og annet kristent materiell har vi både fått gratis og gått til innkjøp av. Ellers har vi utgifter til enkel servering som kaffemat, brus, kaffe og slikt, som selvsagt er gratis for alle som kommer innom. Vi ønsker at en ved å komme inn i bussen skal få en hyggelig prat, stille spørsmål eller lytte til det som blir sagt. For dem som ønsker det, kan en folder eller et ny-testamente være noe å få med seg hjem.

Før vi kommer inn på finansieringen, er det viktig for oss å fremheve at den viktigste gaven noen kan gi er å legge dette fram for Gud i bønn; be gjerne for de vi møter i Sandnes, og for oss som går ut.

Bak jesuselskerdeg/ NLM evangeliseringsteam/ jesusbussen står et eierstyre som også fungerer som et eldsteråd og driftsstyre. Styret har dermed ansvaret for alt fra vannpumpen som må skiftes til hvilken forkynnelse som høres i bussen.

Det er med stor takknemlighet vi opp gjennom disse årene har registrert at folk ønsker å bidra på forskjellig vis. Noen er med å skru på bussen; det kan til tider følge med store utgifter i reparasjoner, og disse utgiftene har blitt redusert betraktelig siden vi har vært velsignet med frivillige kristne som har stilt opp på dugnad. Andre har stilt med gratis lokaler som bussen kan stå i, slik at den kan stå inne når den ikke er i bruk. Andre igjen gir oss jærbakst, kaker eller annet som vi får ta med og kan tilby de som kommer på besøk i bussen. Mange deler vårt engasjement og ser viktigheten av at et slikt lavterskel-tilbud er tilgjengelig, det er vi glade for! Vi vet at mange kristne ber for dette arbeidet – fortsett med det! Vi har fått merke at Gud er med!

Ut over det som eierstyret bidrar med rent økonomisk, får vi frivillige gaver fra privatpersoner, og når vi spør får vi ofte fra firmaer. Vi har ellers blitt kontaktet av Blå Kors, som ønsket å bidra med en fast månedlig gave siden dette arbeidet ligger så tett opp til Blå Kors og de ikke har noen utadrettet virksomhet for tiden. Vi er svært takknemlige for å ha blitt valgt, da det finnes andre som driver kristen utadrettet virksomhet i Sandnes.

Noen bibelgrupper samler årlig inn til spesielle prosjekter, og jesuselskerdeg har vært på mottakerlisten hos iallfall en bibelgruppe. Noen stiftelser og menigheter gir ca. 10% («tienden») av innkomne midler til et bestemt formål/ prosjekt; jesuselskerdeg har vært mottaker fra minst én slik stiftelse/ menighet. Jesuselskerdeg mottar ingen midler fra staten.

Paulus skriver til korinterne (1. Kor. 9, 6-8):

Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse.  Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt,ja, har overflod til all god gjerning.