GODT NYTT ÅR!

Blir 2011 et godt nytt år?
Hva er et godt år? Rikdom, god helse, gode venner, god ferie? Alt dette er goder som vi skal takke for, men la oss ikke glemme det viktigste: At Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Ef.3.17. Det er med forventning jeg ser inn i det nye året. Ingenting er umulig for Gud står det i Lukas 1.37. Når Jesus bor i våre hjerter er det spennende å leve og å gå inn i et nytt år. Hva vil Jesus gjøre i 2011? Han står for døren og banker også dette året, og vi må be om at mange må lukke han inn. Alt er ferdig, frelsen er fullført og veien til Gud er åpnet. En Frelser er født og denne gleden er for alt folket leser vi i Lukas 2.10. Denne gleden kan vi ikke holde for oss selv, den må ut til alle i Norge og ut til alle folkeslag.

Hør det, du som enda ikke kjenner Jesus. Han vil så gjerne lukke deg inn i sitt rike og fortelle deg at gleden er for deg. Kom til meg alle som strever og har tungt og bære, hos meg skal dere finne hvile. Matt 11.28

Jesus ble født for deg, Jesus ble født for meg.
Og større lykke det finnes på jord,
Derfor så tror jeg hans trøstende ord.
Jesus ble født for deg, Jesus ble født for meg.

Jesus er død or meg, Jesus er død for deg.
Ja, men han er jo oppstått igjen,
Og til sin Himmel vil føre oss frem.
Jesus er død for meg, Jesus er død for deg.

Og når engang vi står, hjemme hos Gud og får.
Alt det vi lengter imot å se,
Da er vi frelst fra all synd og all ve.
Jesus er evig liv, Jesus er evig liv.

Elise Nord-Varhaug