Jenta med tegningen

Det fortelles en historie om ei lita jente som gikk på søndagskolen, hun var så opptatt av Jesus og ville følge Ham. Hun tegnet en dag en tegning av to veier, hun hadde hørt om disse veiene på søndagsskolen, den ene var bred og den andre var smal. Den brede vei førte til fortapelse og den smale vei til Himmelen, jenta tegnet også et kors.

Jenta skrev navnet sitt inn på den smale vei, gikk hjem og la arket på kjøkkenbordet så moren kunne få skrive sitt navn inn på den veien hun gikk. Moren kjempet en kamp som jenta ikke kjente til, men hun skrev tilslutt navnet sitt inn på den smale veien.

Jenta var glad og fornøyd og fant frem en konvolutt, la tegningen oppi og skrev farens navn utenpå konvolutten, hun postla denne.

Faren var sjømann, det var ikke ofte han hørte fra familien sin. Den dagen brevet nådde han hadde han drukket og var full. Han åpner brevet og ser på tegningen med de to navnene skrevet inn på den smale veien. Tårene begynner å renne nedover kinnene på han. Også han kjemper en kamp mens tårene renner skriver han navnet sitt inn på den smale vei, dette ble begynnelsen på et nytt liv for denne familien.

last nedKjære leser! det er min bønn og mitt ønske at du også får gå på den rette vei som fører til livet. «Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg,» sier Jesus. Johannes 14.6

Les mer om hva Jesus sier i Bibelen, som ikke er en eventyr bok for spesielt interesserte, men Guds ord til mennesker som lever i dag.