Jesus er kongen min, si, er han din?

Jesus er kongen min, Guds barn jeg er.
Jeg er hans eiendom, han har meg kjær.

Hender og føtter små, allting skal Jesus få.
Jesus er kongen min, Guds barn jeg er.

Slik er første verset i en sang jeg er veldig glad i, som jeg stadig kommer tilbake til, om ting kan være vanskelige. Som kristen er det befriende å tro på det bibelen forteller oss. Og i dette verset er alt så såre enkelt. Når en har tatt imot Jesus i livet sitt er det dette som er gjelder uansett hva som skjer, så lenge vi holder oss til ham. Det som står i verset er dype sannheter, kan høres litt voldsomt ut at, «Jeg er hans eiendom» og «Hender og føtter små, allting skal Jesus få«, men det at jeg ikke lever for meg selv, men for Jesus Kristus er rett og slett befriende. Apostelen Paulus sier i sitt brev til Galaterne:

Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. – Galaterne 2,20

Og da er det ikke hva jeg gjør som er viktig, men det Jesus har gjort for meg. Han har gitt meg sitt liv, å vise til Gud på dommens dag. Dette klynger jeg meg til, og ærer og priser Jesus for det Han har gjort for meg.

Jesus er kongen min, kjemper med meg
Mot alle fiender på livets vei.
Alltid han sterkest er, fyrsten for Herrens hær.
Jesus er kongen min, kjemper med meg.

Jesus har vunnet over mørkets makter, over døden. Men den onde, djevelen, er fremdeles virksom. Det er litt vanskelig å forstå hvorfor det er slik når Jesus har vunnet. Men vi må ikke glemme at Jesus er med oss, og at Han alltid er sterkest. Da kan det storme som bare det, men med Jesus i båten er vi trygge. Jesus har ikke «frelst og forlatt oss». Nei, se hva som sies til oss fra Gud gjennom Paulus’ brev til Romerne:

Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? – Romerne 8,31b-32

Han vil alltid være med.

Jesus er kongen min, ham vil jeg tro.
Hos ham i herlighet skal jeg få bo,
Dele hans rikes glans, for jeg er evig hans.
Jesus er kongen min, ham vil jeg tro.

Vi som tror på Jesus har et håp som kommer gjennom troen. Troen kommer gjennom å høre ordet forkynt, og Ordet er en gave fra Gud.

Mens Peter fremdeles talte, kom Den hellige ånd over alle som hørte Ordet.Apostlenes gjerninger 10,44

Jeg ser i mitt eget liv at jeg selv kommer til kort, for Guds gaver er så uendelig mye større. Vi kan kanskje selv tro at vi tror i egen kraft, og gjør det kanskje også, en stund… Men tro som ikke er av Gud er forgjengelig, en lite robust tro og vil til slutt svikte. Det som kommer fra Gud kan ikke svikte, og at Hans løfter sier at vi en dag skal få komme til Han i herlighet, og for evig være sammen med Ham er stort.

Jesus er kongen min, si er han din?
Alle skal kjenne ham, frelseren min.
Barn ifra alle land til Jesus komme kan.
Jesus er kongen min, si er han din?

Dette må vi stadig spørre oss; er Jesus min? Det står videre i sangen at «alle skal kjenne ham«. Og det skal vi på dommens dag, det skal ikke være tvil om hvem Jesus er.

for det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal lovprise Gud. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap [for Gud].Paulus brev til Romerne 14.11-12

Det som er avgjørende da er om du har tatt imot Jesus, og om du får skjule deg for Guds vrede i det Jesus har gjort. Det er så alvorlig når vi tenker på alternativet:

Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett. Så skal de kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, hør!Matteus 13, 41-43

Det kan her virke som om vi ikke har håp noen av oss, for vi har alle gjort urett og står uten nåde for Gud. Men Jesus har med sitt liv, oppfylt Guds lov og han innbyr «barn i fra alle land» til å komme ikle oss Hans liv. Da vil Gud se på oss som om vi hadde Jesu liv å vise til Gud på dommens dag, vi vil stå feilfrie fremfor Gud som tar imot oss med åpne armer. Jesus er kongen min, si er han din?

Karl Lauvås