JULESTEMNING

Hva er julesteming? Vi tenker vel da på pepperkaker, tente lys, engler, julestjerner og mye av det andre som hører med i vår tradisjon i jula. Det er fint alt sammen, men ikke viktig og nødvendig.

julestemning?

Fikk et spørsmål en dag etter at jeg hadde vært på en flott julekonsert, kom du i julestemning?

Dette spørsmålet har ikke sluppet taket i tankene mine. Ja, jeg kom i julestemning fordi jeg fikk høre om Frelseren som kom. Han kom for meg og alle andre, og dette ble det sunget om og takket for i denne konserten. Det er den indre personlig glede, trygghet og visshet om Frelseren Jesus som kom for å forsone oss med Gud som gjør at vi kommer i den rette julestemning. Alt det ytre som vi mennesker har laget til i forbindelse med jula, har ingenting med julebudskapet å gjøre, men det hører med til vår julefeiring.

Joh 12,46:

Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket.

Trygve Bjerkreim:

Du kom Herre Krist i vår håpløse natt,
og verden ble lys ved ditt komme.
Fra Himlen du brakte en dyrebar skatt,
Vi hilser ditt komme, o Jesus.

La oss be om at vi virkelig må få leve i denne rette julestemning, ikke bare i advent og juletiden, men hele livet sammen med Jesus! Få leve i dette som også er virkelig og sant når vi ikke føler noen glede eller trøst, og vår Gud synes langt borte.

Hebr 6,18b-19:

Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss.
Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget.

Hans Adolp Brorson:

Halleluja! jeg har
min Jesus funnet,
hans nådes glans er klar
i meg opprunnet!
Nå ser jeg veien til
Guds frydebolig,
nå kan, nå skal, nå vil
jeg vandre trolig.