Kom til Jesus

«La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Tomas sier til ham: Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» [Joh 14, 1-6]

Det er helt umulig å komme til himmelen uten å tro på Jesus. Gud kan ikke lyve! Han har sagt i sitt ord at han er hellig, og at han ikke tåler synd. Ingen som har syndet kommer inn i himmelen. Gud ser ikke mellom fingrene med synd. Å være egoistisk, sint, tenke stygge tanker og lignende… Gjør til at vi ikke får komme inn i himmelen.

«For intet urent skal komme inn i staden…» [Åp. 21, 27]

For å komme inn i himmelen må du ha inngangsbillett. Det var bare en betaling som var godkjent av Gud. Det var Jesu død på korset. Jesus måtte ofres for vår synd, det var betalingen.

«Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» [Kol 2, 14]

Tenk at Jesus utslettet skyldbrevet vårt! Han har tatt straffen for all synd, all synd i tanker, ord og gjerninger. Når Jesus renser oss fra all synd, da er vi rene og rettferdige, himmelen verdige!!

Jesus vil ha alle med, derfor er der mange rom i Himmelen. Der er ingen som er glemt eller utelatt av Herren. Han elsker alle mennesker, og ønsker at alle skal bli frelst. Jesus har gjort alt ferdig for meg og deg. Kom til Jesus, og han vil rense deg fra all synd!

«…og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.» [1. Joh 1,7b]

 

 

Kom til Jesus

Svake, såra synder. Fortapt, mot død du går.
Løft ditt ansikt: Sjå Guds kjærleik rår.
Kom til Jesus. Kom til Jesus. Kom til Jesus, – og lev!

Nå er børa løfta og borte frå din veg.
For Jesu dyre blod har vaska deg.
Så syng til Jesus! Syng til Jesus! Syng til Jesus, – og lev!

Som eit lite småbarn; Reis deg! Ta eit steg!
Men husk at du vil falle på din veg.
Då fall på Jesus. Fall på Jesus. Fall på Jesus, – og lev!

Vegen kan bli einsam, og bratt og utan fred.
Når alt er mørkt og regnet strøymer ned.
Då rop til Jesus! Rop til Jesus. Rop til Jesus, – og lev!

Når kjærleiken flyt over, og songen strøymer fri
og hjarta ikkje rommer gleda di.
Då lovpris Jesus! Lovpris Jesus! Lovpris Jesus, – og lev!

Ved siste hjarteslaget. Farvel til verda her.
Då gå i fred til fryd i himlen der.
Og fly til Jesus! Fly til Jesus. Fly til Jesus, – og lev!

Anja Stene