om oss

NLM Evangeliseringsteam/ jesuselskerdeg.no  er registrert direkte under NLM Sør-Vest, og tilhører dermed ikke et spesielt forsamlingshus. Dette fordi vi som er med kommer fra mange forkjellige forsamlinger rundt omkring i sør Rogaland; fra Gilja i sør til Randaberg i nord og fra Vigrestad i sør-vest til Hommersåk i nord-øst.

Arbeidet med å være synlige vitner for Jesus med verdens beste budskap har pågått siden 2007/ 2008. Vi går rundt i byen og er på den måten synlige i bybildet ved å ha på hvite jakker med påskriften «Jesus elsker deg» på ryggen. Flere tar kontakt for en samtale. Et nytt hjelpemiddel og litt ny dreining ble det etter at vi kjøpte buss sommeren 2009, som ble tatt i bruk fra januar 2010. I bussen kan de som vil møte oss og samtale om hvem Jesus er og Hans betydning for oss mennesker, om livet ellers over en kaffi eller brus – uten å måtte stå ute på gata å fryse. Vi prøver å ha faste fellessamlinger i bussen fra ca. kl. 01:15. Av og til får vi besøk av forkynnere, sangere og av og til forteller vi selv fra Guds Ord (=Bibelen) og synger sanger fra sangboken. Selv om vi nå har bussen, så er vi fortsatt å finne i gatene og er tilgjengelige for spørsmål om Jesus og livet generelt.

NLM evangeliseringsteam har et styre bestående av 7 styremedlemmer, som også kan kalles et eierstyre.

For deg som ber, er vi frimodige og ber deg sette av tid til å be for dette arbeidet. Be for menneskene som går ut i Sandnes. Be om at vi møter de som Gud kaller. Be for oss som går ut. Takke for at Gud er med oss. Vi trenger mye forbønn! Og om det skulle være noen som Jesus minner om å gå inn i dette arbeidet, så ikke nøl med å ta kontakt!

Vi har kjøpt og fått trosopplærings-materiell (nytestamenter, foldere, musikk-cd, og liknende) som vi gir ut gratis til dem som ønsker å lese mer om dette. Kanskje det blir vanlig i bybildet med åpne gatemøter med utgangspunkt fra bussen? Vi ønsker at alt vi gir ut skal være gratis.

Minner om hva Paulus skriver til Efeserne, kapittel 2, vers 8-10;

”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.”

Gode hilsener fra NLM Evangeliseringsteam!

 

Noen referanser til egne sider:

En statusoppdatering av arbeidet skrevet sommeren 2010 kan du lese her.