Så mye ondt i verden – hvor er Gud?

Jesus Kristus – offer for ondskapen

Mange forskjellige folk er innom bussen og ønsker å stille spørsmål til bibelens budskap, eller å overbevise om egen tro. Forrige fredag fikk vi spørsmålet: Hvordan kan Gud eksistere når det er så mye vondt i verden? Se på Syria, hvor folk blir slaktet og utsatt for kjemiske våpen. Se på Egypt! Det er så mye elendighet! Hvor er så Gud oppi alt dette? Nei, det kan ikke finnes noen Gud, som ikke griper inn.

Hvorfor lar Gud alt dette vonde skje? Hvorfor lar han vente på å gripe inn? Les videre

Din nåde – ny sang

Sangen som her introduseres, «Din nåde,» er skrevet og sunget av Linn Kristin Løvfall.

Trykk her for å lytte til sangen «Din nåde»

Din nåde – sangtekst med besifring (.pdf dokument)

Sangen er til fri nedlasting. Bare kjekt om noen kan bruke den!

Alle som ønsker det, kan få del i Guds nåde uansett hvilket liv en har levd tidligere.

Sangtekst «Din nåde»
tekst og melodi: Linn Kristin Løvfall

1. vers
Ditt skaperverk forundrer meg
Jeg stanser og beundrer deg
Din storhet i hver eneste detalj
Din allmakt overvelder meg
Din hellighet avslører meg
Tomhendt står jeg, naken i min skam

Les videre

De brydde seg ikke

«Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei.» Matt 22, 5

Dette er sagt om dem som fikk innbydelsen til kongesønnens bryllup.

Det står som et bilde på hvordan de fleste mennesker stiller seg til innbydelsen til Guds rike. Ingen kan bli frelst uten gjennom Guds ord, og den som unndrar seg Guds ords virkning, unndrar seg selve frelsen og det evige liv. Les videre

Liv etter fødselen?

Et tvillingpar snakker sammen i mors mage:
– Si meg, tror du egentlig på et liv etter fødselen?
– Ja, selvfølgelig gjør jeg det! Her inne vokser vi og blir sterke for det vi skal møte senere, der ute.
– Jeg tror ikke noe på alt det der, det er bare dumheter. Det kan ikke være noe liv etter fødselen, for hvordan i alle dager skulle det kunne være? Les videre

forbedret nettside!

jesuselskerdeg.no er nå bedre å lese via mobiltelefonen. Vi har ellers gjort noen småendringer i oppsettet og redusert antall pekere på forsiden. Håper det faller i smak!

Vær kjærlig og glad!

Siterer her et kort andaktsstykke funnet i boken «Når Gud taler», skrevet av A. J. Russell:

Arbeid for meg, sammen med meg, gjennom meg. Alt arbeid som skal ha varig verd, må gjøres i min Ånd. Min Ånd virker i det stille. Varsomt og litt etter litt blir sjeler ledet inn i mitt rike. Kjærlighet og glede er den plog som bearbeider jordbunnen til å ta imot såkornet. Husk dette. Hvis marken er hård, vil det ikke vokse noe der. Så bearbeid jordbunnen, bearbeid den på den måte jeg sier.

Har Gud virkelig sagt…?

Dette er et spørsmål som ble stilt til menneskene i begynnelsen, og som henger ved oss den dag i dag. Det ligger til vår natur å stille spørsmål og å være kritiske, i hvertfall i dagens samfunn. Det har bragt oss langt i både kunnskap og teknologiutvikling, men troen på oss selv er blitt så stor at om det i det hele tatt finnes en gud, klarer de fleste seg i grunnen godt selv… Les videre