Kom til Jesus

«La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Tomas sier til ham: Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» [Joh 14, 1-6]

Det er helt umulig å komme til himmelen uten å tro på Jesus. Les videre

Julen er Jesus!

Stans og legg merke til Guds under! Job 37:14

Nå er da endelig julen kommet. Men stå nå stille i kveld og gi akt på Guds under. For barnet i krybben er Guds under, og før du har gitt akt på ham har du ikke opplevd jul. – Jul blir så lett utadventhet, rastløshet og uro. Det er så meget som sprer sinn og tanke. Det var ikke bare den første julekvelden at det ikke var rom for Jesus noe sted. Les videre

framtiden for dem som tror på Jesus

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. [Joh Åp 21, 4]

Tenk for en framtid vi har som har tatt i mot Jesus! En evighet uten sorg og smerte med sann fred. Å være menneske er ikke alltid en dans på roser, det kan også være et fall på torner. Men oppi alt dette så har vi en framtid å se fram til Les videre

Tre kors på Golgata

En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss. Men den andre tok til orde og irrettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som er under samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt. Og han sa: Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis. [Luk.23,39-43]

Der står tre kors på Golgata. Jesus i midten dør for synden, røveren på den ene siden dør i synden, røveren på den andre siden dør fra synden. Når Jesus Kristus som henger i midten dør på korset, fullbyrder han frelse for alle mennesker. Alle trenger den frelsen uansett hvor snill og grei en er, og uansett hvor mange gode gjerninger en gjør. Vi blir ikke frelst av gode gjerninger, bare Jesus kan frelse oss. Les videre

Alt det du treng for himmel og jord!

Ser du deg svart og urein, Kjenner på syndig trå, Dømd av ditt eige hjarta, Kjære, på Jesus sjå! Nåde han deg forkynner, Blodet hans rann for deg, Då han for dine synder Vandra den tunge veg.

:/: Jesus, Jesus! Alt det du treng for himmel og jord, er gøymt i det eine ord! :/:

Ber du så lite frukter, Lite av gledesong, Aldri du meir vil synda, Snåvar då gong på gong. Gøym deg i Kristi rettferd! Fullkommen var hans veg. Lev i hans frie nåde, så lever han sjølv i deg!

:/: Jesus, Jesus! Alt det du treng for himmel og jord, er gøymt i det eine ord! :/:

Ser du så mange farer, Kjenner deg veik og arm, Argaste fiend ber du Djupt i din eigen barm. Veit ikkje du at Jesus Har slik ei mektig hand? Han vil deg trufast bera Like til livsens land.

:/: Jesus, Jesus! Alt det du treng for himmel og jord, er gøymt i det eine ord! :/:

Eg har blitt så glad i denne songen! Tenk at korleis eg har det, er ikkje så viktig så eg skulle tru. Om eg ikkje får til å vera slik eg vil, og slit med mange synder som eg fell i gong på gong. Om eg synder i tanker, ord og gjerninger, og aldri får til å bli slik eg vil. Så skal eg sleppe å sjå på mitt liv. Les videre

GODT NYTT ÅR!

Blir 2011 et godt nytt år?
Hva er et godt år? Rikdom, god helse, gode venner, god ferie? Alt dette er goder som vi skal takke for, men la oss ikke glemme det viktigste: At Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Ef.3.17. Det er med forventning jeg ser inn i det nye året. Ingenting er umulig for Gud står det i Lukas 1.37. Når Jesus bor i våre hjerter er det spennende å leve og å gå inn i et nytt år. Hva vil Jesus gjøre i 2011? Han står for døren og banker også dette året, og vi må be om at mange må lukke han inn. Les videre

Jesus er kongen min, si, er han din?

Jesus er kongen min, Guds barn jeg er.
Jeg er hans eiendom, han har meg kjær.

Hender og føtter små, allting skal Jesus få.
Jesus er kongen min, Guds barn jeg er.

Slik er første verset i en sang jeg er veldig glad i, som jeg stadig kommer tilbake til, om ting kan være vanskelige. Som kristen er det befriende å tro på det bibelen forteller oss. Og i dette verset er alt så såre enkelt. Når en har tatt imot Jesus i livet sitt er det dette som er gjelder uansett hva som skjer, så lenge vi holder oss til ham. Les videre