Så mye ondt i verden – hvor er Gud?

Jesus Kristus – offer for ondskapen

Mange forskjellige folk er innom bussen og ønsker å stille spørsmål til bibelens budskap, eller å overbevise om egen tro. Forrige fredag fikk vi spørsmålet: Hvordan kan Gud eksistere når det er så mye vondt i verden? Se på Syria, hvor folk blir slaktet og utsatt for kjemiske våpen. Se på Egypt! Det er så mye elendighet! Hvor er så Gud oppi alt dette? Nei, det kan ikke finnes noen Gud, som ikke griper inn.

Hvorfor lar Gud alt dette vonde skje? Hvorfor lar han vente på å gripe inn?
Hvorfor utsette det å gripe inn? Nettopp på grunn av hans tålmodighet og kjærlighet til oss mennesker – han vil at flest mulig skal få ta imot frelsen i Jesus Kristus! Det er grunnen til at Gud ikke har grepet inn til nå.

En dag vil all ondskap bli samlet på et sted = borte fra Gud. Og alt det gode vil samles i Guds rike. Gud kjenner oss, og han kjenner alle våre feil. Likevel elsker han deg!! Samtidig er Guds hellighet så ren at et fnugg av ondskap ikke kan overleve i nærheten av Gud.

På grunn av at mennesket var ulydig mot Gud i Edens hage, hvor Adam og Eva spiste frukt fra det ene treet de ikke skulle spise frukten fra, så ble mennesket kastet ut av hagen. Fra den gangen gikk menneskets ferd mot fortapelsen. Det gjelder deg og det gjelder meg. Vi kan ikke komme inn til Guds rike av oss selv. Så hva skjer? Guds frelsesplan blir iverksatt, en frelsesplan som var bestemt lenge før Adam og Eva var i Edens hage. Jesus Kristus, Guds sønn, fødes som menneske og lever et fullkomment liv; alt han gjorde var etter Guds vilje. Det ender med at Jesus uskyldig blir torturert og hengt på et kors. Men om det var det fysiske som var tyngst å bære for Jesus, tror jeg ikke.

Visste du at før Jesus ble fanget, så var han i Getsemane hagen og ba. Jesus visste hva hans oppgave var – og det var å gå gjennom livet som menneske, bli prøvd i alt, uten å falle i synd, uten å tenke eller gjøre en ond eller syndig tanke. I Getsemane var Jesus sammen med noen av disiplene for å be…

«Han (…) falt på kne og ba: «Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg! Men la ikke min vilje skje, men din!» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden.» [Luk 22, 41b-44]

Jesus var i dødsangst. Svetten falt som bloddråper ned på jorden. Han visste hva det ville si å ta ansvar for all verdens synd. Alt det gale du og jeg har gjort og tenkt. Alt det onde som skjer i verden – alt dette skulle Jesus ta straffen for. Det var Guds vilje. Det var et beger som Gud ikke kunne ta bort fra Jesus dersom vi skulle kunne bli frelst til et evig liv sammen med Gud.

Det var Jesu beger og Jesus gjør sin Fars vilje. Han lar seg fange, blir torturert og hengt på et kors – uskyldig dømt.

«Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»» [Matt 27, 45-46]

Gud forlot ham. Gud forlot ham der han hang på korset. Jesus hadde gjort alt som han var bedt om å gjøre. Han hadde gjort Guds vilje. Hans oppgave var å ta på seg all verdens synd og ta straffen for dette – på tross av at han var helt uskyldig! Jesus var alene. Han dømmes av Gud som om han hadde begått all verdens synd. Din synd. Min synd. Alt tok han med seg på korset. Dette var eneste måten Gud kunne redde oss mennesker på. Dette er Guds frelsesplan. Og den er komplett. Den er ferdig. Den er gitt hver enkelt av oss. Det er Guds kjærlighet, som vi aldri kommer til å forstå så lenge vi lever her i verden.

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» [Joh 3, 16]

SÅ høyt elsket Gud DEG! Jesus har vist oss hvem Gud er gjennom sine ord og gjerninger. Det som er verdt å merke seg er at Jesus ikke er kommet for å dømme oss. Han kom for å redde oss fra fortapelsen, som vi er på vei mot – det kommer ganske klart fram i verset etter «den lille bibelen»…

«Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» [Joh 3, 17]

Jesus overvinner døden. Dette feirer vi Påskedag. Nøklene til dødsriket tilhører nå Jesus. Jesus Kristus står opp fra døden tredje dag, og vandrer på jorden i 40 dager før Han blir tatt opp til Guds rike. Bibelen forteller oss at Han skal komme tilbake på samme måte som han dro bort, denne gangen for å dømme levende og døde. Nå er nådetid!

La det bli alvor og vend om! Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. [Åp. 3, 19b-21]

Til deg som leser dette og ikke har sluppet Jesus inn i hjertet: Be Gud komme inn i hjertet ditt og vise veien til frelse. Snakk med en kristen. Det er best om en kan ha noen å snakke med. Husk at Jesus elsker deg! Han vil at du skal stole på Ham – ha tillit til at Jesus er den han i Bibelen sier Han er; dvs. Guds Sønn! Les bibelen og be om at Gud må vise deg det du trenger – hvis han vil – for Gud taler til oss gjennom bibelen.

Hva betyr det at Jesus døde for deg!? Hvor viktig det er å ta imot denne frelsen! Det korte livet vi lever her på jorden bestemmer hvor vi kommer til i evigheten!! Dersom du tar imot Guds gave, så er du frelst til et evig liv sammen med Gud. Ikke si nei til dette! Ikke utsett det lenger!

Jesus sa: «(…) Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.» [Matt. 11, 28-30]