Se på Han, se din redningsmann!

Hør hva Jesus har gjort for deg:

Jesus døde på korset for oss

Tre kors; Jesus og røverne ble hengt på korset – Jesus var uskyldig dømt.

Men Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, forat vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.

Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme Han. Jesaja 53, 5-6