søk med kristent innhold

For å gjøre det litt lettere for deg å finne fram til hva kristne forkynnere og andre kristne skribenter har skrevet om evangeliet (=”det gode budskap”) om Jesus Kristus og hva Guds Ord sier om forskjellige ting, har vi her tilpasset en søkemotor som kan hjelpe deg å lettere finne svar. Den fungerer slik at du i boksen nedenfor skriver inn det ordet eller uttrykket du lurer på eller vil vite mer om, og trykker søk-knappen.

Vi prøver å velge ut seriøse nettsider som setter Guds Ord (=Bibelen) i sentrum av forkynnelsen.

Loading


Om søkemotoren:

Søkemotoren søker i utvalgte norske nettsider med kristent innhold; artikler, taler, andakter, bøker (Rosenius er inkludert) o.l.

Eksempler på søkeord: Nåde, hellig, frelse, tro, Jesus, kjærlighet, forsoning, rettferdiggjørelse

Søk på skriftssted: Hva kan man finne skrevet om et Bibelsk skriftssted på nettet? Matteus kapittel 9, skrives ofte slik: “Matt. 9″ (husk å benytte tegnet før og etter for å få nøyaktig treff).

For å søke på et uttrykk, eller en setning, benytt tegnet før og etter også her – eksempel: “Guds nåde”

Lykke til med dine søk!