Spørsmål?

Om livet? Om døden? Om tro? Om tvil? Om Gud? Om Jesus? Om frelse? Om liv etter døden?

Vi ønsker å være her for deg som søker svar på livets mysterium eller har spørsmål om Jesus og Guds Ord Bibelen. Vi har ikke alle svarene, men mener at Bibelen gir svar på flere av de eksistensielle spørsmålene mange mennesker stiller seg i dag. Du kan treffe oss på gata i Sandnes (vi har hvite jakker med kors på ryggen og teksten: «Jesus elsker deg»), eller komme direkte inn i bussen for samtale og en kopp kaffe.

Mange føler at de har gått feil i livet; ikke er gode nok. «Det er for seint for meg – redd de andre,» hører vi av og til. Jesus har et budskap som gir håp til alle mennesker! ALLE! Han sier at DU er elsket av Herren Jesus Kristus, og han vil bli kjent med nettopp deg. Det at du er høyt elsket viste Jesus gjennom at Han døde for deg på korset! Nåden er en gave fra Gud til oss. Han ønsker kontakt med oss, men tvinger ingen. Han har gitt oss fri vilje – så valget er vårt om vi ønsker å følge Ham eller våre egne veier. Så hva må skje for at du og jeg skal få del i denne nåden? Bibelen forteller at «alle som tok imot ham (Jesus), dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn» (Johannes evangelium, 1. kapittel vers 12). Tross all vår synd og alle våre feil, så er det en vei som leder til Gud; denne veien går gjennom Jesus som tok på seg skylden for alt det du og jeg har gjort. Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Gud uten gjennom meg.» Alternativet er at vi går våre egne veier, som leder oss bort fra en kjærlig Gud. Ikke la det være deg!

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren.» (Jeremia 29,11-14a)

Sandnes sentrum; Buss på P-plassen, Ruten. Fredagskvelder fra kl 24:00 (natt til lørdag).