stasjon316 på besøk i Bore bedehus

Vi har vært i Gudstjeneste hos menigheten i Bore bedehus og fortalt om arbeidet. Her kan du lytte til hva som ble sagt som innledning, samt tale av Steinar Malmin. God fornøyelse.

Opptak fra Gudstjeneste i Bore bedehus 17.11.2019