Tre kors på Golgata

En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss. Men den andre tok til orde og irrettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som er under samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt. Og han sa: Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis. [Luk.23,39-43]

Der står tre kors på Golgata. Jesus i midten dør for synden, røveren på den ene siden dør i synden, røveren på den andre siden dør fra synden. Når Jesus Kristus som henger i midten dør på korset, fullbyrder han frelse for alle mennesker. Alle trenger den frelsen uansett hvor snill og grei en er, og uansett hvor mange gode gjerninger en gjør. Vi blir ikke frelst av gode gjerninger, bare Jesus kan frelse oss.

Den ene røveren på korset trodde på Jesus, derfor ble han frelst og fikk bli med Jesus til Paradis. Den andre røveren spottet Jesus, trodde ikke at Jesus var Guds sønn, han gikk evig fortapt. Enten tror vi på Jesus og blir frelst. Eller så avviser vi Jesus og går fortapt. Noen tredje mulighet gis ikke. Hvor står du, har du tatt i mot Jesus som din frelser ?

Fra krybben til korset gikk veien for deg,
slik åpnet du veien til Himmelen for meg.
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei.
Så alle kan samles i Himmelen hos deg.

Marianne Nessa