Undring

– Hvordan kan Jesus være Gud når han ber til Gud?
– Hvordan kan dere tro på en Gud når det skjer så mye vondt rundt oss?
– Drikker du alkohol? Har du smakt? Er det synd?
– Kommer jeg til helvete hvis jeg ikke tror på Jesus?

Mange spørsmål har det blitt siden vi startet å gå rundt i Sandnes (siden 2007/2008). Bibelen gir oss svar på mange eksistensielle spørsmål og er antakelig den mest komplette trosretningen som finnes, da innberegnet trosretningen ateisme. Ateismen gir oss lite håp for fremtiden og lite svar om både fortiden og hvem vi er/ hvor vi kommer fra.

Mange kaster ut Jesus og Gud fordi en ikke forstår Gud, den hellige Ånd eller Jesus Kristus. Mange vil ikke ha noe med Gud å gjøre etter vonde opplevelser; hvilken Gud er det som kan tillate slik ondskap og slik urettferdighet, spør en seg kanskje. Og konklusjonen blir for mange at en ikke vil ha noe med Gud å gjøre, da er det ingen god Gud, eller det finnes ingen Gud.

Bibelen forteller at Gud er håpets Gud, og den forteller at håpet er et evig liv sammen med Ham i en ny himmel og en ny jord. Denne veien går gjennom Jesus – og kun gjennom Ham. Så når en kaster fra seg Gud, så kaster en fra seg alt håp om et evig og godt liv hos Gud etter livet her på jorden.

Å tro, «å stole på», er en viktig del av kristendommen; Tror jeg det Jesus sier om seg selv i Bibelen? Tror jeg Jesus når Han sier Han er Guds Sønn? Hvilken betydning har det for mitt liv dersom Bibelen er sann?

Hva med andre religioner? Hvorfor tro på akkurat Bibelens Gud? Kristendommen skiller seg ut på flere områder når vi sammenlikner med andre trosretninger. Og noe ligger allerede i definisjonen på ordet «religion» – som betyr noe sånt som «menneskets søken etter gud» og går på at mennesket skal gjøre seg god nok for gud. Våre gjerninger bestemmer hvordan utfallet blir for livet etter døden. Gjennom dette kan en aldri være sikker på utfallet; har jeg gjort mange nok gode gjerninger for at utfallet blir himmelen?

Kristendommen er helt annerledes, her er det Gud som søker mennesket og i sin kjærlighet til oss har han laget en redningsplan, hvor Jesus Kristus (Guds Sønn) tar på seg alle menneskers ugjerninger/ synd. Det er gjennom Guds nåde at vi kan bli frelst. Bibelens Gud er i sin hellighet veldig klar på at ingen vil kunne møte Ham alene – og leve. Ingen! Dersom vi har feilet i ett av budene, så er vi skyldig i å ha brutt dem alle, sier Jesus. Guds hellighet tåler ikke synd, så Jesus skulle ta på seg denne synden som skilte mennesket fra Gud. Jesus kom for å frelse syndere, derfor er ingen synd for stor til å stå i veien for din frelse, men du må ville omvende deg. For det er nå engang slik at en må ville la seg redde for å bli reddet. En sang som på en klar og enkel måte viser Guds nåde anbefales å lese/ lytte til (link kommer).

Vi går rundt i Sandnes sentrum på nattestid og deler det gode budskap om at Jesus er eneste veien til himmelen og at Jesus elsker nettopp DEG. Mange spørsmål har vi fått underveis, og mange livshistorier. Her vil vi dele noen undringer og tanker som er kommet fra forskjellig hold – alt fra dem som kanskje ønsker å bli kristne, men der uklarheter i noen spørsmål kan stå i veien for deres vei til Jesus. Ellers har vi dem som vil teste oss og sette oss fast – ofte gjennom vitenskap mot kristendom, uten at ekte vitenskap og historie noen gang har kunnet «motbevise» verken Guds eksistens eller det som er skrevet i Bibelen. Noen spørsmål er av filosofisk art hvor tanker og logikk legges til grunn for mange eksistensielle spørsmål.

Jesus sier at Gud er Ånd. Gud er overalt samtidig. Dette er noe vi ikke klarer å forstå. Hvordan kan noen være to steder samtidig?? Gud er mysterium for oss, fordi vi er ikke på høyde med Ham. Gud har skapt alt. Han er Allmektig og Allviter og Skaper.

I nyhetsbildet verserer det en del artikler om USA’s innsamling av personlig data, samt avlytting av allierte. Er du redd for at USA samler personlig data om deg? Bibelen forteller oss at det er en Allmektig Gud som gjør det samme. Forskjellen er at han også tar med hvilke tanker og hensikter som ligger bak våre gjerninger, for eksempel når vi i utgangspunktet gjør en god gjerning; hvilken hensikt gjorde vi det? Fins en egoistisk tanke om at den vi hjelper vil synes godt om oss? Det gjør det som regel. Alle dine gjerninger og tanker og hensikter blir skrevet ned. Dette skal tas opp igjen en dag – da vi skal stå til ansvar for det livet vi levde/ lever her på jorden. Så er spørsmålet om vi blir stående rene og uskyldige foran en Hellig Gud. Hvis ja kommer vi inn til Himmelen. Hvis nei, vises vi bort fra Gud.

«Ja,» sier du kanskje, «men ifølge dette er jeg jo skyldig – jeg har gjort galt, tenkt galt og hatt urene hensikter med det meste – det er en umulig oppgave ifølge dere å komme til himmelen.» Og svaret vårt er: Ja, du har helt rett! Det gjelder faktisk oss alle – vi er i samme situasjon, dette er aktuelt for alle mennesker: «For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke én som forstår, ikke én som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste (Romerne 3,10-12)

Jesus elsker deg! Det er et håp!!
«For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin eneste Sønn, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh. 3,16).

Allerede før Gud skapte verden var redningsplanen klar. Hans Sønn skulle bli født inn i denne verden og leve opp uten synd for så til slutt å bli uskyldig dømt og korsfestet og død. Jesu blod skulle bli redningen til millioner av mennesker! Det er en gave – alt er klart! Og det viktigste av alt: du skal ikke gjøre annet enn å ta imot gaven og være sammen med Jesus!!! Bare slik kan du og jeg bli reddet til himmelen. Noen sier at de ikke er interessert. Andre sier at det ikke gjelder dem – det er for sent for dem, de har gjort så mye galt i livet. Noen er mer positive. Uansett hvilken innstilling du har til din posisjon ovenfor Gud, skal du vite at ingen synd i ditt liv kan hindre deg i å komme til Jesus for å bli frelst! Ingen!! Jesus kom til verden for å redde syndere, det er verre dersom du ikke vil ta imot Jesus i ditt hjerte, du som vil være din egen herre. «Jesus sa: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse» Markus 2, 17.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten gjennom meg
Jesus sier også: «Den som elsker meg holder mine bud»

Vi vil forsøke å legge ut spørsmål og forsøk på svar på denne undringssiden etterhvert…